XXVI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”

XXVI International Biennial of Photography "Monuments"